Regulamin Obiektu Sportowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Obiekt czynny jest:

poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do zmroku.

sobota – niedziela od godziny 9.00 do zmroku.

 

1. Regulamin określa warunki korzystania z obiektu sportowego.

2. Obiekt usytuowany jest przy rzece Wiśle w Krakowie na ul. Ks. Józefa 24 a.

3. Zarządcą i administratorem obiektu jest Kolejowy Klub Wodny 1929.

4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu

i poleceń wydawanych przez pracowników obsługi obiektu.

5. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Kolejowy

Klub Wodny 1929 nie bierze odpowiedzialności.

6. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa i nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą proszone o opuszczenie obiektu.

7. Przystań może być nieczynna z powodu niekorzystnych warunków hydrologicznych.

 


II PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

2. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.

3. Sprzęt sportowy może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Na terenie przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi uchwalony przez Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego 1929.

5. Na terenie przystani zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek i palenia papierosów.

 

III. NA TERENIE OBIEKTU ZABRANIA SIĘ:

 

1. Zaśmiecania terenu i niszczenia elementów przystani.

2. Korzystania z terenu i urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Przebywania dzieci do lat 13 bez opieki rodziców lub opiekunów.

4. Wędkowania na pomostach pływających.

5. Kąpieli.

6. Wprowadzania psów bez smyczy.

7. Spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Przebywania w stanie nietrzeźwym.

9. Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych i tarasowania dróg pożarowych.

 

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać w godzinach urzędowania lub tel. 12 427 05 00.

Facebook

Get the Facebook